fredag 9 mars 2018

Att vända negativt tänkande

Många som söker terapi eller coaching möter ibland uppmaningen att lära sig positivt tänkande, som ett sätt att vända ett självsaboterande och energikrävande negativt tänkande till något som stöttar en och ger kraft.

Även om avsikten är god med dessa råd, finns dock faran att ett ensidigt fokus på positivt tänkande inte alls hjälper, utan snarare leder till att problem som behöver konfronteras i stället ignoreras, och / eller till att man får skuldkänslor när man tänker i negativa termer.

En bättre term är därför "sant tänkande". Detta ordval belyser det faktum att negativt tänkande ibland kan bygga på felaktiga tolkningar av verkligheten, eller på att man "läser in", eller projicerar, sina fördomar / farhågor / misstankar / tolkningar i det man ser och hör från andra.

Att bara lära sig bli medveten om orealistiskt negativt tänkande är därför ett viktigt första steg. Det man sedan kanske behöver lära sig är att använda både hjärna och hjärta för att se verkligheten medvetet, realistiskt, utan att döma i förhand. För att ur "sant tänkande" kunna agera medvetet, med eftertanke, vuxet, i stället för att reflexmässigt och känslomässigt re-agera.

Titta på en kort video om det negativa tänkandets inbyggda struktur,
och om Sant Tänkande (8 minuter):
 
Om Negativt Tänkande, 8 minuter.
(Högerklicka här för att ladda ned videon,
högerklicka här för att ladda ned en pdf-utskrift.)
 

För dem med andligt fokus, finns denna video i en annan variant.

tisdag 12 december 2017

Lyckans ekvation

Lyckoforskning är ett område jag som psykoterapeut förstås har försökt att sätta mig in i, eftersom jag möter många som känner sig olyckliga.
Mycket av det som skrivits om denna forskning har jag tyckt vara tänkvärt, men tyvärr inte särskilt användbart. Själva definitionen av ”lycka” är också mycket varierande, och mycket av det jag hittat beskriver egentligen bara att det som människor ofta strävar efter, i tron att det ska göra dem lyckliga, men som i längden inte gör det – välstånd, status, kändisskap, vältränad kropp, etc.
Men, när jag ett tag sedan stötte på ett blogg-inlägg från en engelsk distriktsläkare, ett som jag tyckte gav en koncis och användbar definition av ”lycka”, kände jag att jag var något användbart på spåret. Hans definition var ”Lycka är omvänt proportionell mot skillnaden mellan hur jag tycker att livet borde vara och hur det är.”
I bilden ovan har jag utvecklat denna enkla definition med ytterligare några faktorer, som jag tror påverkar vår känsla av att vara lyckliga. Hela mängden faktorer kan beskrivas så här:
 1. Den första faktorn är ”FRID”. Jag tror att vi alla äger en Inre Frid, en stilla plats som kan befinna sig långt ned i vårt undermedvetna, och som för vissa, eller för alla ibland, kan vara svår att nå och ha tillgång till. Men, jag tror att den finns där, och att vi kan lära oss att ha tillgång till den. Att känna frid, eller sinnesfrid, är ett annat uttryck för varaktig och trygg lycka.

 2. Den andra faktorn är ”HUR DET ÄR”. Rent objektivt borde detta beskriva vår yttre verklighet och vår inre verklighet. Men, vi är subjektiva varelser, så ”Hur det är” är den verklighet vi varseblir, och denna varseblivning är starkt färgad av värderingar, inre övertygelser, prägling under uppväxten, självbild, självkänsla, trauman, etc.

  Ju med medvetna vi kan bli om alla dessa inre ”filter”, ju mer objektivt kan vi betrakta vår yttre verklighet och oss själva. Och ju mer objektivt och medvetet man kan uppfatta verkligheten, desto fler sätt kan man finna för att förändra den till det bättre, vilket kan leda till att man känner sig nöjdare och lyckligare.

 3. Den tredje faktorn är ”HUR JAG TÄNKER ATT DET BORDE VARA”. Överdrivna och / eller orealistiska förväntningar bäddar för att man kan känna sig missnöjd och olycklig.

  Realistiska förväntningar, plus förmågan att sätta upp tydliga personliga mål, planera, utvärdera, och hitta yttre och inre resurser gör att man kan omsätta dessa förväntningar i konkret handling för att utveckla och förbättra sitt liv (faktor 1), vilket leder till större lycka.

 4. Den fjärde faktorn är ”TACKSAMHET”. I bilden finns en symbol för en pump, som drivs av energi från min Inre Frid. Den här pumpen symboliserar vad som händer om jag regelbundet ägnar tid, gärna en stund varje kväll, åt att känna och uttrycka tacksamhet över allt det jag har i mitt liv som jag ser som värdefullt, som tillgångar, som sådant som ger mitt liv mening och innehåll:  mina relationer, mitt arbete, hälsa, tillgång till naturen, mitt andliga liv, mina egna positiva kvalitéer och förmågor, etc.

  Aktivera den här ”pumpen” varje dag, och din inre frid och din känsla av att vara lycklig kommer att öka.

 5. Den femte faktorn är ”BITTERHET”. I bilden finns en symbol för en andra pump, och denna drivs av mina förväntningar. Ju mer orealistiska de är, och ju mindre jag kan uppnå dem, och ju mer jag tycker att det är andras fel, desto fortare går denna pump. Pumpen ”Bitterhet” dränerar min inre frid, och minskar min lycka. Går den för ofta eller för länge kan ”bubblan” Frid tömmas helt…

  Jag läste ett tag sedan en målande definition av ”bitterhet”: ”Bitterhet är som att dricka gift, och sedan hoppas att någon annan dör”.

  Att göra sig medveten om sina dömande och bittra tankar, och att ”neutralisera” dem med tacksamhets-tankar, är ett gott recept för att behålla och att öka sin inre frid.
Så, för att summera: jag tror att vi oftast har tillgång till det som behövs för att uppnå en känsla av lycka och förnöjsamhet.

Vi kan själva påverka var och en av de faktorer som bygger upp eller bryter ned ”lycka”:
1. Inre frid, 2. Vårt eget liv, 3. Våra förväntningar och mål, 4. Tacksamhet och 5. Bitterhet.


onsdag 8 oktober 2014

Jag håller föredrag på Allt För Hälsan, 6-9 november 2014.

Psykosyntesförbundet har en monter på nordens största livsstilsmässa,
Allt För Hälsan, Stockholmsmässan Älvsjö 6 - 9 november 2014.

Ett antal psykosyntes-coacher och terapeuter kommer att hålla föredrag varje dag.
Bland annat kommer jag att hålla föredraget Finn dig Själv, tio steg mot självförverkligande:
Se programmet, ladda ned OH-bilderna. Läs mer på PsykosyntesForum.se.

fredag 25 april 2014

Att publicera en bok - mirakulöst lätt.

Jag "återvände" i höstas till ett vägskäl i mitt liv, en händelse som blev anledningen till att jag skolade om mig från ingenjör till psykosyntesterapeut 25 år sedan - ett lappkast från fyrtio års ateism till att bli troende. Vägskälet kom 1986 när jag läste boken En Kurs i Mirakler (EKIM), och den ledde mig så småningom in på transpersonell psykologi ("transpersonell"=bortom/över personligheten), och till att jag utbildade mig på PsykosyntesAkademin 1989-1993.

Jag "återvände" genom att lägga ut en ny e-kurs på PsykosyntesForums hemsida, Ett psykosyntesperspektiv på EKIM. När jag skrev kursen gick jag igenom boken igen, och kände att jag läste den med nya ögon.

Efter att ha gjort e-kursen, fick jag en ingivelse att skriva en delvis självbiografisk bok om EKIM. Boken heter Stairway: 10 steg till himlen, och är en äventyrsbok i science-fiction-format.

Nu kommer jag äntligen till det här blogg-inläggets ämne: hur det är att publicera en bok i dag.

Jag var fullständigt novis som författare och bokutgivare, så jag började med att maila alla svenska bokförslag med nyandlig inriktning. Jag fick svar från några, de flesta avböjde, några erbjöd sig att titta igenom boken, men det skulle kosta 1500 kr. Tryckning av en preliminär upplaga på 1000 skulle kosta cirka 15-20000 kr. Orimliga kostnader för en ensamföretagare...

Jag satte mig sedan in i Amazons print-on-demand och e-boks-utgivning, och fick en uppenbarelse. Jag laddade upp min word-fil, gick igenom ett lättbegripligt editeringsprogram för att formatera den till lämpligt pocketbok-format, designade omslaget med hjälp av ett annat lättanvänt program, och publicerade boken i eget förlag, både på svenska och på engelska. Allt detta tog en vecka och kostade inget. Amazon tar betalt med 30% provision när boken säljs, och den tryckta boken trycks när den beställs. Jag beställde 10 exemplar och hade dem i brevlådan efter tre dagar!

Här är en bild på omslaget, utvikt så att baksidan är till vänster:

 Stairway

Jag har svårt att förstå hur de traditionella förlagen kommer kunna konkurrera med detta...

Jag började att skriva boken i mitten av januari i år 2014, och i mitten av april kom den ut på två språk i fyra olika e-boksformat och som pocket och marknadsförs på alla Amazon-siter plus på PsykosyntesForum.seDetta tog alltså tre månader.

Om du går i bokskrivartankar - kolla med mig så kan jag ge dig tips.

fredag 3 maj 2013

Positivt tänkande


Positivt tänkande
 
Min gamla psykosynteslärare Margo Russell tryckte ofta på att psykosyntesen är en humanistisk och positiv psykologi, med fokus på det friska och starka i människan. Hon betonade vikten av att utveckla ett ”bifokalt seende”: förmågan att se ”ytterskalet” hos en person och att också kunna se ”förbi”, att se det inre, det mänskliga, potentialen, även när ”ytterskalet” har negativa och destruktiva sidor.

Detta kan ses som en form av positivt tänkande, att vilja se det goda i alla människor.

Men, hon varnade också hela tiden för att bli naiv, att hamna på ett sluttande plan med positivt tänkande där, som hon uttryckte det, ”positive thinking becomes positive stinking”.

Det här kan tolkas som en varning för att så ensidigt ägna sig åt positivt tänkande, att det negativa inte blir ”tillåtet” att tänka på, och därmed till och med förträngs från medvetandet. Människor som hamnar här riskerar att hamna i svårigheter på grund av sin naivitet, och i roller som terapeut, läkare, eller andra roller där de ska hjälpa andra, kan de till och med orsaka skada.

Språket är bildskapande

Med detta sagt, vill jag här ändå slå ett slag för en viss form av positivt tänkande, och det är när man vill påverka sig själv eller andra, när man vill motivera sig själv eller andra, på ett effektivt sätt.

För att förklara varför positiva termer är effektivare än att uttrycka sig i negativa termer, börjar jag med att filosofera över språkets funktion, och illustrerar det med följande bild:
 
(Klicka på bilden för större bild.)
Språket har som funktion att skapa en inre bild (Symbol 4) i huvudet på den som lyssnar. Denna bild är ett resultat av en tolkning av det du sagt (Symbol 3). Orden du säger är symboler (Symbol 2) för din inre bild av det du beskriver (Symbol 1), som i sin tur är ett resultat av hur du varseblir verkligheten.

Hela kommunikationskedjan är således

Verkligheten -> S1 -> S2 -> S3 -> S4

och man kan säga att språket fjärmar sig från verkligheten fyra gånger, vilket kanske förklarar varför kommunikation är så svårt, och varför missförstånd är så vanliga...

Inre bilder påverkar

Om du nu vill påverka någon att göra något, eller motivera någon till något, borde du enligt modellen ovan försöka att skapa en positiv inre bild i huvudet på personen, en inre bild som känns lockande att ta till sig och att agera på.

Det är här som positivt tänkande, och positivt språkval, kommer in. Om du formulerar en mening som innehåller negationer, som inte, aldrig, knappast, etc, skapas oundvikligen en inre bild i huvudet på den som lyssnar av det du inte vill ska hända. Den här bilden känns sällan lockande, och ett undermedvetet motstånd kan uppstå, som ”selektiv dövhet” (vanligt hos tonåringar), förträngning eller någon annan typ.

Reflektera över meningen ”Hunden jagar inte katten.
Den inre bilden som uppstod i ditt huvud var förmodligen en hund som jagar en katt, och så blev du tvungen att tänkaoch så var det ju inte...”. Hjärnan kan inte skapa en bild av ordet inte.

Använd bara positiva termer

Så, om du vill bli duktig på att påverka och motivera, träna dig i att formulera det du säger med bara positiva termer. Säg vad du vill ska hända, eller hur du vill att något ska utformas, eller hur du vill att ditt barn ska uppföra sig.

När du gör det, skapas positiva och motiverande bilder i huvudet på mottagaren av din kommunikation.

Vi har en ovana att använda INTE.

De flesta av oss har dock ovanan (= ett automatiskt, inlärt och undermedvetet beteende) att använda negationer. Är du småbarnsförälder, kan det vara en intressant ”mätning” att räkna antal INTE under en timme med barnet...

Även om du mentalt inser att du har denna ovana, är det enda effektiva sättet att förändra den, så att du i stället automatiskt använder positiva uttryck, att träna envetet och medvetet.

Prova! Du kommer att upptäcka hur överraskande svårt det är, men jag hoppas att du också upptäcker hur mycket bättre du kan bli att påverka och motivera!

Om du vill jobba ännu mer med effektiv kommunikation, testa PsykosyntesForums e-kurs Basal Kommunikation, och bli en duktig kommunikatör!

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)

måndag 29 april 2013

Livshjulet

Kriser uppstår i allas liv


Att leva är både att möta det vi behöver och att möta motstånd. Av bägge dessa växer vi. Ibland kan motståndet kännas så tungt, att vi hamnar i en personlig kris. Tar man denna kris på allvar och tar itu med den, växer man.

Hos de allra flesta av oss möter vi sådana motstånd i alla faser av vårt liv. Huruvida vi kallar dessa perioder för kris eller inte beror på vårt förhållningssätt, men arten av motstånd följer ofta ett allmänt mönster, som illustreras av följande bild:
 

Det som står inom parenteserna anger vilka risker det finns för allvarliga konsekvenser i samband med de olika kriserna. Dessa risker är större, ju mindre man tar krisen på allvar, eller ju mindre man själv eller omgivningen förstår den. Riskerna kan å andra sidan helt elimineras med god självinsikt och/eller med hjälp av personligt stöd, coaching eller terapi.

Livshjulet som det är illustrerat här, bryter med den gamla västerländska traditionen Livs-stegen, som antydde att livet efter 40 bara är en "nedförstrappa". Jag ansluter mig mera till en annan, ännu äldre tradition, den Ayurvediska, som beskriver Livs-stegen betydligt mer sympatiskt (och i dag, med bättre folkhälsa, mer realistiskt) :

 0 - 12      Barndomen
13 - 19     Tonåren 
20 - 39     Ung vuxen 
40 - 59     Yngre medelåldern
60 - 89     Medelåldern
90 -          Ålderdomen

Olika kriser kräver olika terapiformer


I den här bloggen fokuseras på psykosyntesen. Det betyder inte att psykosyntesen är bättre eller mer överlägsen andra stöd- eller terapiformer. Om man utgår från "Livshjulet" ovanför, passar olika terapiformer olika bra, beroende på var i livet man är och vilken typ av kris man befinner sig i. Följande bild illustrerar detta:Jag arbetar på alla de här nivåerna med några av de terapiformer som visas i bilden: rådgivning, stödsamtal, transaktionsanalys, realitetsterapi, gestalt-terapi, och humanistisk psykologi, och förstås, psykosyntes. Jag arbetar också med kognitiva metoder, NLP och kognitiv skript-terapi (KST). Andra, inte traditionellt terapeutiska, metoder används också, som meditation, affirmering, bön.

En metod som särskilt kan nämnas här är visualiseringar. Ett antal allmänt hållna psykosyntes-visualiseringar finns på hemsidan att köpa och ladda ned. Som nyhetsbrevsprenumerant kan man lyssna gratis on-line.

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)