fredag 3 maj 2013

Positivt tänkande


Positivt tänkande
 
Min gamla psykosynteslärare Margo Russell tryckte ofta på att psykosyntesen är en humanistisk och positiv psykologi, med fokus på det friska och starka i människan. Hon betonade vikten av att utveckla ett ”bifokalt seende”: förmågan att se ”ytterskalet” hos en person och att också kunna se ”förbi”, att se det inre, det mänskliga, potentialen, även när ”ytterskalet” har negativa och destruktiva sidor.

Detta kan ses som en form av positivt tänkande, att vilja se det goda i alla människor.

Men, hon varnade också hela tiden för att bli naiv, att hamna på ett sluttande plan med positivt tänkande där, som hon uttryckte det, ”positive thinking becomes positive stinking”.

Det här kan tolkas som en varning för att så ensidigt ägna sig åt positivt tänkande, att det negativa inte blir ”tillåtet” att tänka på, och därmed till och med förträngs från medvetandet. Människor som hamnar här riskerar att hamna i svårigheter på grund av sin naivitet, och i roller som terapeut, läkare, eller andra roller där de ska hjälpa andra, kan de till och med orsaka skada.

Språket är bildskapande

Med detta sagt, vill jag här ändå slå ett slag för en viss form av positivt tänkande, och det är när man vill påverka sig själv eller andra, när man vill motivera sig själv eller andra, på ett effektivt sätt.

För att förklara varför positiva termer är effektivare än att uttrycka sig i negativa termer, börjar jag med att filosofera över språkets funktion, och illustrerar det med följande bild:
 
(Klicka på bilden för större bild.)
Språket har som funktion att skapa en inre bild (Symbol 4) i huvudet på den som lyssnar. Denna bild är ett resultat av en tolkning av det du sagt (Symbol 3). Orden du säger är symboler (Symbol 2) för din inre bild av det du beskriver (Symbol 1), som i sin tur är ett resultat av hur du varseblir verkligheten.

Hela kommunikationskedjan är således

Verkligheten -> S1 -> S2 -> S3 -> S4

och man kan säga att språket fjärmar sig från verkligheten fyra gånger, vilket kanske förklarar varför kommunikation är så svårt, och varför missförstånd är så vanliga...

Inre bilder påverkar

Om du nu vill påverka någon att göra något, eller motivera någon till något, borde du enligt modellen ovan försöka att skapa en positiv inre bild i huvudet på personen, en inre bild som känns lockande att ta till sig och att agera på.

Det är här som positivt tänkande, och positivt språkval, kommer in. Om du formulerar en mening som innehåller negationer, som inte, aldrig, knappast, etc, skapas oundvikligen en inre bild i huvudet på den som lyssnar av det du inte vill ska hända. Den här bilden känns sällan lockande, och ett undermedvetet motstånd kan uppstå, som ”selektiv dövhet” (vanligt hos tonåringar), förträngning eller någon annan typ.

Reflektera över meningen ”Hunden jagar inte katten.
Den inre bilden som uppstod i ditt huvud var förmodligen en hund som jagar en katt, och så blev du tvungen att tänkaoch så var det ju inte...”. Hjärnan kan inte skapa en bild av ordet inte.

Använd bara positiva termer

Så, om du vill bli duktig på att påverka och motivera, träna dig i att formulera det du säger med bara positiva termer. Säg vad du vill ska hända, eller hur du vill att något ska utformas, eller hur du vill att ditt barn ska uppföra sig.

När du gör det, skapas positiva och motiverande bilder i huvudet på mottagaren av din kommunikation.

Vi har en ovana att använda INTE.

De flesta av oss har dock ovanan (= ett automatiskt, inlärt och undermedvetet beteende) att använda negationer. Är du småbarnsförälder, kan det vara en intressant ”mätning” att räkna antal INTE under en timme med barnet...

Även om du mentalt inser att du har denna ovana, är det enda effektiva sättet att förändra den, så att du i stället automatiskt använder positiva uttryck, att träna envetet och medvetet.

Prova! Du kommer att upptäcka hur överraskande svårt det är, men jag hoppas att du också upptäcker hur mycket bättre du kan bli att påverka och motivera!

Om du vill jobba ännu mer med effektiv kommunikation, testa PsykosyntesForums e-kurs Basal Kommunikation, och bli en duktig kommunikatör!

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)

3 kommentarer:

Lars Gimstedt sa...

Ett exempel, som handlar om att motivera sig själv att göra något få tycker är kul – städning:

Typisk metod:

a) Inre bild: se uppgiften. Bli överväldigad av hur mycket det är...
b) Inre dialog: ”Jag borde göra det.”
c) Kroppsreaktion: Må dåligt.
d) Inre bild: se vad som händer om det inte görs.
e) Inre dialog: ”Jag måste göra det!”
f) Kroppsreaktion: Må sämre.
g) ... etc, etc. (Oändlig nedåtgående spiral.)

Eller, testa medvetet positivt tänkande:

a) Inre dialog: ”Det kommer att kännas bra när det är gjort!”
b) Inre bild: Se det gjort, se de positiva konsekvenserna.
c) Kroppsreaktion: Känna tillfredsställelse. (Innan!)
d) Visualisera a+b+c, gå in i bilden. Förstärk positiva faktorer. Njut...
e) Kvar i känslan, visualisera dig själv städa och verkligen känna hur du snabbt närmar dig målet.
f) GÖR DET.

david engström sa...

Jag ska testa positivt tänkande när jag vaknar imorgon för att ta mig upp ur sängen :)

Lars Gimstedt sa...

Även om ditt inlägg David kanske var lite skämtsamt menat, tror jag positivt tänkande fungerar bra här också: att skapa bilder av att ha gott om tid, se sig själv hinna läsa tidningen, njuta av kaffet, ha god tidsmarginal till jobbet ...