tisdag 12 december 2017

Lyckans ekvation

Lyckoforskning är ett område jag som psykoterapeut förstås har försökt att sätta mig in i, eftersom jag möter många som känner sig olyckliga.
Mycket av det som skrivits om denna forskning har jag tyckt vara tänkvärt, men tyvärr inte särskilt användbart. Själva definitionen av ”lycka” är också mycket varierande, och mycket av det jag hittat beskriver egentligen bara att det som människor ofta strävar efter, i tron att det ska göra dem lyckliga, men som i längden inte gör det – välstånd, status, kändisskap, vältränad kropp, etc.
Men, när jag ett tag sedan stötte på ett blogg-inlägg från en engelsk distriktsläkare, ett som jag tyckte gav en koncis och användbar definition av ”lycka”, kände jag att jag var något användbart på spåret. Hans definition var ”Lycka är omvänt proportionell mot skillnaden mellan hur jag tycker att livet borde vara och hur det är.”
I bilden ovan har jag utvecklat denna enkla definition med ytterligare några faktorer, som jag tror påverkar vår känsla av att vara lyckliga. Hela mängden faktorer kan beskrivas så här:
 1. Den första faktorn är ”FRID”. Jag tror att vi alla äger en Inre Frid, en stilla plats som kan befinna sig långt ned i vårt undermedvetna, och som för vissa, eller för alla ibland, kan vara svår att nå och ha tillgång till. Men, jag tror att den finns där, och att vi kan lära oss att ha tillgång till den. Att känna frid, eller sinnesfrid, är ett annat uttryck för varaktig och trygg lycka.

 2. Den andra faktorn är ”HUR DET ÄR”. Rent objektivt borde detta beskriva vår yttre verklighet och vår inre verklighet. Men, vi är subjektiva varelser, så ”Hur det är” är den verklighet vi varseblir, och denna varseblivning är starkt färgad av värderingar, inre övertygelser, prägling under uppväxten, självbild, självkänsla, trauman, etc.

  Ju med medvetna vi kan bli om alla dessa inre ”filter”, ju mer objektivt kan vi betrakta vår yttre verklighet och oss själva. Och ju mer objektivt och medvetet man kan uppfatta verkligheten, desto fler sätt kan man finna för att förändra den till det bättre, vilket kan leda till att man känner sig nöjdare och lyckligare.

 3. Den tredje faktorn är ”HUR JAG TÄNKER ATT DET BORDE VARA”. Överdrivna och / eller orealistiska förväntningar bäddar för att man kan känna sig missnöjd och olycklig.

  Realistiska förväntningar, plus förmågan att sätta upp tydliga personliga mål, planera, utvärdera, och hitta yttre och inre resurser gör att man kan omsätta dessa förväntningar i konkret handling för att utveckla och förbättra sitt liv (faktor 1), vilket leder till större lycka.

 4. Den fjärde faktorn är ”TACKSAMHET”. I bilden finns en symbol för en pump, som drivs av energi från min Inre Frid. Den här pumpen symboliserar vad som händer om jag regelbundet ägnar tid, gärna en stund varje kväll, åt att känna och uttrycka tacksamhet över allt det jag har i mitt liv som jag ser som värdefullt, som tillgångar, som sådant som ger mitt liv mening och innehåll:  mina relationer, mitt arbete, hälsa, tillgång till naturen, mitt andliga liv, mina egna positiva kvalitéer och förmågor, etc.

  Aktivera den här ”pumpen” varje dag, och din inre frid och din känsla av att vara lycklig kommer att öka.

 5. Den femte faktorn är ”BITTERHET”. I bilden finns en symbol för en andra pump, och denna drivs av mina förväntningar. Ju mer orealistiska de är, och ju mindre jag kan uppnå dem, och ju mer jag tycker att det är andras fel, desto fortare går denna pump. Pumpen ”Bitterhet” dränerar min inre frid, och minskar min lycka. Går den för ofta eller för länge kan ”bubblan” Frid tömmas helt…

  Jag läste ett tag sedan en målande definition av ”bitterhet”: ”Bitterhet är som att dricka gift, och sedan hoppas att någon annan dör”.

  Att göra sig medveten om sina dömande och bittra tankar, och att ”neutralisera” dem med tacksamhets-tankar, är ett gott recept för att behålla och att öka sin inre frid.
Så, för att summera: jag tror att vi oftast har tillgång till det som behövs för att uppnå en känsla av lycka och förnöjsamhet.

Vi kan själva påverka var och en av de faktorer som bygger upp eller bryter ned ”lycka”:
1. Inre frid, 2. Vårt eget liv, 3. Våra förväntningar och mål, 4. Tacksamhet och 5. Bitterhet.


Inga kommentarer: