måndag 29 april 2013

Livshjulet

Kriser uppstår i allas liv


Att leva är både att möta det vi behöver och att möta motstånd. Av bägge dessa växer vi. Ibland kan motståndet kännas så tungt, att vi hamnar i en personlig kris. Tar man denna kris på allvar och tar itu med den, växer man.

Hos de allra flesta av oss möter vi sådana motstånd i alla faser av vårt liv. Huruvida vi kallar dessa perioder för kris eller inte beror på vårt förhållningssätt, men arten av motstånd följer ofta ett allmänt mönster, som illustreras av följande bild:
 

Det som står inom parenteserna anger vilka risker det finns för allvarliga konsekvenser i samband med de olika kriserna. Dessa risker är större, ju mindre man tar krisen på allvar, eller ju mindre man själv eller omgivningen förstår den. Riskerna kan å andra sidan helt elimineras med god självinsikt och/eller med hjälp av personligt stöd, coaching eller terapi.

Livshjulet som det är illustrerat här, bryter med den gamla västerländska traditionen Livs-stegen, som antydde att livet efter 40 bara är en "nedförstrappa". Jag ansluter mig mera till en annan, ännu äldre tradition, den Ayurvediska, som beskriver Livs-stegen betydligt mer sympatiskt (och i dag, med bättre folkhälsa, mer realistiskt) :

 0 - 12      Barndomen
13 - 19     Tonåren 
20 - 39     Ung vuxen 
40 - 59     Yngre medelåldern
60 - 89     Medelåldern
90 -          Ålderdomen

Olika kriser kräver olika terapiformer


I den här bloggen fokuseras på psykosyntesen. Det betyder inte att psykosyntesen är bättre eller mer överlägsen andra stöd- eller terapiformer. Om man utgår från "Livshjulet" ovanför, passar olika terapiformer olika bra, beroende på var i livet man är och vilken typ av kris man befinner sig i. Följande bild illustrerar detta:Jag arbetar på alla de här nivåerna med några av de terapiformer som visas i bilden: rådgivning, stödsamtal, transaktionsanalys, realitetsterapi, gestalt-terapi, och humanistisk psykologi, och förstås, psykosyntes. Jag arbetar också med kognitiva metoder, NLP och kognitiv skript-terapi (KST). Andra, inte traditionellt terapeutiska, metoder används också, som meditation, affirmering, bön.

En metod som särskilt kan nämnas här är visualiseringar. Ett antal allmänt hållna psykosyntes-visualiseringar finns på hemsidan att köpa och ladda ned. Som nyhetsbrevsprenumerant kan man lyssna gratis on-line.

(Kommentera det här inlägget! Klicka på "Inga kommentarer." / "xx kommentarer".)

Inga kommentarer: