fredag 9 mars 2018

Att vända negativt tänkande

Många som söker terapi eller coaching möter ibland uppmaningen att lära sig positivt tänkande, som ett sätt att vända ett självsaboterande och energikrävande negativt tänkande till något som stöttar en och ger kraft.

Även om avsikten är god med dessa råd, finns dock faran att ett ensidigt fokus på positivt tänkande inte alls hjälper, utan snarare leder till att problem som behöver konfronteras i stället ignoreras, och / eller till att man får skuldkänslor när man tänker i negativa termer.

En bättre term är därför "sant tänkande". Detta ordval belyser det faktum att negativt tänkande ibland kan bygga på felaktiga tolkningar av verkligheten, eller på att man "läser in", eller projicerar, sina fördomar / farhågor / misstankar / tolkningar i det man ser och hör från andra.

Att bara lära sig bli medveten om orealistiskt negativt tänkande är därför ett viktigt första steg. Det man sedan kanske behöver lära sig är att använda både hjärna och hjärta för att se verkligheten medvetet, realistiskt, utan att döma i förhand. För att ur "sant tänkande" kunna agera medvetet, med eftertanke, vuxet, i stället för att reflexmässigt och känslomässigt re-agera.

Titta på en kort video om det negativa tänkandets inbyggda struktur,
och om Sant Tänkande (8 minuter):
 
Om Negativt Tänkande, 8 minuter.
(Högerklicka här för att ladda ned videon,
högerklicka här för att ladda ned en pdf-utskrift.)
 

För dem med andligt fokus, finns denna video i en annan variant.

Inga kommentarer: